Uprzejmie informujemy, że opłaty za naukę dziecka w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Kolbudach w roku szkolnym 2015/2016 będą wynosiły:

Sześcioletnim

250miesięcznie
  • klasy I-III
  • dla dzieci w wieku 6-8 lat

Sześcioletnim

310miesięcznie
  • klasy IV-VI
  • dla dzieci w wieku 6-8 lat

Czteroletnim

310miesięcznie
  • klasy I-IV
  • dla dzieci w wieku 8-16 lat

Opłaty bardzo prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca nauki.
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Anita Stolarska

50 2490 0005 0000 4000 4774 9428 (Alior Bank)

z dopiskiem: opłata za naukę gry na instrumencie (miesiąc)

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kolbudach, Ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pod numerem 291/1/2002.

Jednocześnie informujemy, iż opłata za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) wynosi 50% opłaty pobieranej w miesiącach nauki szkolnej.